cesta

 

 • PSYCHOTERAPEUTICKÉ AKTIVITY:
  • Systematická individuální psychoterapie
  • Krizová intervence
  • Skupinová psychoterapie
   • Vedení „ženské skupiny“

 • VÝUKA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH STUDIÍ:
  • Klinická psychologie v praxi
  • Psychologie sexuality

 • DALŠÍ AKTIVITY:
  • Osobnostní a profesní diagnostika
  • Vedení kurzů zaměřených na osobnostní rozvoj
  • Koučing: skupinová i individuální práce zaměřená na zlepšení komunikace (verbální i neverbální) a sebeprezentaci. Včetně konstruktivního řešení problémů a sebeprosazení se.
  • 2002 – 2005 asistentka v psychodynamickém výcviku zaměřeném na tělo
  • Od r. 2009 spolupráce na evropském projektu LEARN TO LEARN
 

© 2010 Eva Řačáková