cesta

 

VZDĚLÁNÍ
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – jednooborová psychologie
Terapeutický výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo – Biosyntéza (5let, 1000 hodin)

PRAXE
Dětský domov a speciální školy – psychodiagnostika, psychoterapie
Specializované oddělení věznice – psychodiagnostika, psychoterapie, personalistika
od r. 2003 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – individuální a skupinová psychoterapie, psychodiagnostika
od r. 2010 oddělení přestěhováno do FN Brno Bohunice
od r. 2003 soukromá praxe – psychologické a psychoterapeutické konzultace, krizová intervence
 

© 2010 Eva Řačáková