cesta

 

O MNĚ:
Profesně jsem především psychoterapeut, který neustále vidí naději a hledá cestu, jak může být líp. Již od studií mě baví a fascinuje komplexní a individualizovaný pohled na člověka. Proto jsem si vybrala psychoterapeutické systémy, které přinesou vždy něco navíc. Je to již téměř 20 let, co jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, která je integrativní psychoterapií zaměřenou na tělo. Je mým každodenním chlebem pomáhat klientům se lépe zorientovat v rozumu, emocích a těle, naslouchat těmto třem pilířům naší existence a nacházet mezi nimi optimální rovnováhu. V posledních několika letech si dávám obrovský osobní dárek v podobě dalšího psychoterapeutického výcviku – PBSP (Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie). Jde o integrativní, na tělo orientovanou psychoterapii, která velice propracovaným a účinným způsobem léčí symptomy, ale uzdravuje i kořeny z minulosti, které současnou symptomatiku způsobují. Je pro mě důležité, aby naše společná práce byla pro klienty srozumitelná, tvořivá, smysluplná, netraumatizující, vedla k větší laskavosti a respektu k sobě, otevírala nové možnosti.

VZDĚLÁNÍ:
 • Jednooborová psychologie, FF MUNI: 1997 - 2002
 • Specializační zkouška v oboru klinické psychologie: 2017
 • Funkční specializace pro psychoterapii: 2018
DALŠÍ VZDĚLÁNÍ, PSYCHOTERAPEUTICKÉ VÝCVIKY (výběr):
 • Systematický psychoterapeutický výcvik: Biosyntéza - Integrativní psychoterapie zaměřená na tělo: 2000 – 2005
 • Systematický psychoterapeutický výcvik: PBSP: od 2018 – dosud
 • Kurz Trauma – Od fragmentace k integraci: 2011
 • Kurz Krizová intervence: 2011
 • Psychodynamická psychodiagnostika OPD 2: 2013 - 2014
 • ROR, WAIS III, WJE, MMPI2
 • Webinar online psychoterapie: 2020
ODBORNÁ PRAXE:
 • Soukromá psychoterapeutická praxe: 2003 – dosud
  • Psychoterapie, krizová intervence
 • Výuka studentů FF a FSS MU Brno: 2007 – dosud
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a FN Brno – Sexuologické oddělení: 2003 – 2020
  • psychodiagnostika, individuální a skupinová psychoterapie, krizová intervence
 • Odborné stáže na různých odděleních FN
 • Specializované oddělení Věznice Kuřim: 2002 – 2004
  • Psychoterapie, psychodiagnostika, personalistika
 • Dětský domov a speciální školy Boskovice: 2001 – 2002
  • Psychoterapie, psychodiagnostika, personalistika
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:
 

© 2010 Eva Řačáková