cesta

 

SMLOUVY S POJIŠŤOVNOU:

Již dlouhodobě intenzivně pracuji na uzavření smluvních vztahů s pojišťovnami.

V současné době uzavírám smlouvy s
  • ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205
  • ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209
Dá se předpokládat úplné nebo částečné hrazení psychoterapeutické péče těmito pojišťovnami.

Další pojišťovny své odmítnutí uzavřít se mnou smluvní vztah odůvodňují tím, že nezaznamenaly poptávku po psychoterapeutických službách.
Neplatí-li Vaše pojišťovna moje služby, obraťte se na ni.
 

© 2010 Eva Řačáková