cesta

 

problémy:
  • psychosomatickými
  • osobnostními
  • partnerskými, rodinnými
  • sexuálními
  • s problémy s otěhotněním nebo po prodělaném potratu
  • s nejistotou či jinými problémy týkající se mateřství
  • s pocitem zmatku a bezradnosti
  • s poruchami příjmu potravy
v rámci seberozvoje:
máte-li chuť a motivaci na sobě pracovat, poznávat se, rozvíjet, pracovat na sebejistotě, sebedůvěře, sebeprezentaci
sebezkušenost:
pro studenty a absolventy psychoterapeutického výcviku psychodynamicky zaměřeného nebo v psychoterapii zaměřené na tělo
 

© 2010 Eva Řačáková